Belllazy's Blog{กันยายน 11, 2010}   บทที่ 6 การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 คำถามพัฒนากระบวนการคิด

1 ทำงานอย่างไรอินเทอร์เน็ต
   ตอบ    เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจำนวนมากและครอบคลุมไปทั่วโลกเครือข่ายนี้เชื่อมเข้าหากันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2 เพราะเหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ตอบ   เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกมีบริการและข่าวสารต่างๆที่เราสามารถรับรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว
3 ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนักเรียนต้องทำอย่างไร
   ตอบ  1 ติดตั้งโมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต่อเข้ากับสายโทรศัพท์แล้วติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการแทนและซื้อชั่วโมงจาก บริษัท ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและถ้าต้องใช้มากกว่า 1 เครื่องทำได้โดยการต่อฮับ 2 สายเช่าใช้ ความเร็วสูง ( Lease line ) พร้อมโมเด็มและเราท์เตอร์
4 การค้นหาข้อมูลวิธีใดดีที่สุดเพราะอะไร
    ตอบ  การหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่กว้างขวางสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลจากเว็บไซด์ใดและยังสามารถนำข้อมูลที่หาได้มาเปรียบเทียบกันพร้อมทั้งเป็นการหาข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว
5 การค้นหาข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็วมีเทคนิคอย่างไร
   ตอบ  1 บีบประเด็นให้แคบลงหัวเรื่องที่ต้องการค้นหาต้องทำให้แคบลง
          2 การใช้คำที่ใกล้เคียงควรใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่ค้นหา
          3 การใช้คำหลัก ( Keyword ) เป็นการใช้คำหรือข้อความที่จะทำให้คิดถึงเว็บไซต์นั้น
         4 หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลขพยายามหลีกเลี่ยงการค้นหาคำเดี่ยว ๆ หรือเป็นคำตัวเลขถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่เครื่องหมายคำพูดลงไป
         5 ใช้เครื่องหมายบวกและลบในการหาข้อมูล
6 ถ้าต้องการค้นหาบทความที่มีคนเขียนไว้เพื่อเผยแพร่นักเรียนจะเลือกคลิกที่คำสั่งใด
    ตอบ  คลิกที่คำสั่งค้นหา
7 เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
   ตอบ   เพราะตองการให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้จักแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมใช้บริการคนอื่น ๆ ที่เข้าไปขอใช้บริการบนเครือข่ายเดียวกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด
8 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควรปฏิบัติตนอย่างไร
    ตอบ    ควรสนทนากับผู้ที่ต้องการสนทนาด้วยเท่านั้นหากคู่สนทนาไม่ประสงค์จะพูดคุยด้วยควรยุติการสนทนาทันทีนอกจากนั้นในการสนทนาควรใช้ถ้อยคำสุภาพไม่ละเมิดเรื่องส่วนตัว
9 การคัดลอกผลงานของผู้อื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผลเสียอย่างไร
    ตอบ  ถือเป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญา
10 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ผู้อื่นใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและมีจริยธรรมได้อย่างไรบ้าง
       ตอบ    บอกกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตให้กับบุคคลใกล้ตัวที่เรารู้จักว่าการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรและเมื่อเขาเข้าใจแล้วก็ให้เขานำไปบอกกับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ต่อไป

 

Advertisements


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: