Belllazy's Blog{กันยายน 11, 2010}   บทที่ 7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

คำถามกระบวนการคิดพัฒนา

 

1 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะมีการใช้งานเหมือนและแตกต่างจากเครื่องฉายภาพทึบแสงอย่างไร
    ตอบ  แตกต่างเพราะเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเป็นเครื่องฉายภาพชนิดโปร่งแสงสามารถฉายภาพขนาดโปร่งแสงประมาณ 10X10 นิ้วให้ขยายใหญ่กว่าได้โดยใช้แผ่นภาพโปร่งใสหรือภาพซ้อนโดยใช้เลนส์ที่มีระยะโฟกัสสั้นส่วนเครื่องฉายภาพทึบแสงต้อง ใช้งานควบคู่กับเครื่องโพรเจกเตอร์หรือจอภาพคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์
2 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดใดนิยมใช้มากที่สุดเพราะเหตุใด
    ตอบ    คอมพิวเตอร์เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายทั้งตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียง
3 ถ้าต้องการนำเสนองานด้วยเครื่องฉายภาพทึบแสงนักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไร
    ตอบ   เพราะอาจทำให้ชำรุดเสียหายต้องเตรียมเครื่องโพรเจกเตอร์หรือจอภาพคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์และไม่ควรฉายวัสดุที่ต้องการให้ผู้ชมจับต้องมากนักเพราะอาจทำให้ชำรุดเสียหาย
4 การนำเสนองานประเภทสาธิตการทำอาหารควรใช้ไมโครโฟนประเภทใดเพราะเหตุใด
   ตอบ    ไมโครโฟนแบบห้อยคอเพราะมีขนาดเล็กเสียบติดกับคอเสื้อหรือกระเป๋าเสื้อหรือเนกไททำให้เราสะดวกแกการหยิบจับอุปกรณ์ที่เราใช้สาธิตการทำอาหาร
5 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์สามารถนำเสนอกราฟที่สร้างจากซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เอกเซลได้หรือไม่อย่างไร
    ตอบ    ได้โดยการคัดลอกงานจากไมโครซอฟต์เอกเซลแล้วนำมาวางลงในเพาเวอร์พอยนต์
6 ถ้าต้องการนำเสนองานในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนจะเลือกนำเสนองานด้วยวิธีใดเพราะเหตุใด
     ตอบ   ใช้เครื่องภาพข้ามศีรษะเพราะสามารถใช้ในห้องเรียนธรรมดาจนถึงห้องขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องควบคุมแสงสว่างมากนัก
7 ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้นำเสนองานควรมีลักษณะอย่างไร
    ตอบ   เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนน่าเชื่อถือกระชับได้ใจความมีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้และมีความทันสมัยข้อมูลที่ต้องใช้ในการนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าให้พร้อมก่อนการนำเสนอ
8 เพราะเหตุใดต้องเตรียมการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนเตรียมเนื้อหานำเสนอ
   ตอบ  เพราะเพื่อข้อมูลและรูปแบบได้เหมาะสมกับผู้ฟัง
9 ถ้าต้องการนำเสนอสไลด์การสร้างชิ้นงานควรเลือกคำสั่งใดเพื่อกำหนดรูปแบสไลด์ในซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์
    ตอบ   ออกแบบ คลิกปุ่มคำสั่งและเลือกคำสั่งย่อยที่เราต้องการกำหนดได้ตามต้องการ
10 ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถนำมาใช้กับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์ต้องมีลักษณะอย่างไร
      ตอบ  ต้องเป็นไฟล์ประเภท AVI, Quick Time MPEG และ Clip Organizer ส่วนภาพเคลื่อนไหวในทีสามารถใช้กับสไลด์คือไฟล์ประเภท GIF

   

Advertisements


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: